קבוצת MORE

ניהול מערך יחסי הציבור והדוברות של הקבוצה בפעילות הייזום והבנייה של הקבוצה ברחבי הארץ ומיצוב החברה וראשיה כמובילים ומומחים בתחומם –  זאת לצד ניהול תקשורתי אסטרטגי של הקבוצה בהיבטי שוק ההון.

חשיפות בתקשורת

פרויקטים נוספים שלנו